KEMAL KÜNTAŞ


Kemal Küntaş, 10 Kasım 1980 (Muharrem ayının ikinci günü) Sivas Divriği doğdu. 2006’da Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 2009 yılından itibaren Fars dili Edebiyatı ile Arap Edebiyatı okudu. 2013 yılında gümrük müşavirliği sınavında katılarak başarılı oldu. Şuanda Gümrük Müşaviri olarak özel bir şirkette görev yapmaktadır. Ehl-i Beyt ve Alevilik ile ilgili çeviri ve çalışmalarına 2010 yılından itibaren başladı.


Yazar, Alevi bir ailede dünyaya gelmiş ve Alevilik inancını derinlemesine araştırma gereği duymuştur. Bilgi açısından geniş bir birikim elde etmiş ve bu bilgi birikimini halka aktarma çabasına girişmiştir. Ailesi mübadele sırasında Selanik’ten Anadolu’ya göç eden ailelerdendir. 


Kemal Küntaş, Farsça ve Arapça bilmektedir.


Çeviriler:


1-Ehl-i Beyt’in Sırları; Yazarı Kays oğlu Süleym Hilalî’dir. İmam Ali’nin Sıffin’deki kırk fedaisinden birisi olan Süleym’in kitabı İslâm tarihinin ilk kitabıdır. 2013 yılında ilk baskısı Kalender Yayınevi tarafından yapıldı. 3. Basım: Ocak 2016


2-Tevhid-i Mufazzal, Yazar: İmam Cafer-i Sadık; 12 İmam’ın altıncısı olan İmam Cafer-i Sadık’a ait olan kitabın 1. Basımı Mayıs 2014’te yayınlandı. 2. Basım: Kasım 2014 Kalender Yayınevi.


3-Hüsniye Risalesi, Yazar: Cemaleddin Hüseyin Nişaburî (Ebu’l-Futuh Razî). Aleviliğin temel kitaplarından sayılan kitabı Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirmiştir. 1. Basım: Ağustos 2015 Kalender Yayınevi.


4-Luhuf, Yazar: Seyyid Ali İbn-i Tavus. Kerbela hakkında yazılmış tarihi 800 yıl öncesine varan kaynak eserlerdendir.


5-Hukuk Risalesi, Yazar: İmam Ali Zeynelabidin. 12 İmam’ın dördüncüsü İmam Zeynelabidin’e ait insanın Allah, kendi bedenindeki uzuvları, dostları, ailesi, hayatını etkileyen kişiler arasındaki hakları beyan eden eşsiz bir kitaptır.


6-Felsefe Risalesi, Yazar: İbn-i Sina. Filozofların Piri olarak anılan büyük filozof ve hekim İbn-i Sina’nın felsefesinin özeti niteliğindeki kitabın çevirisidir.


7-Altın Risale, Yazar: 12 İmam’ın sekizincisi İmam Ali Rıza, Çevirenler: Kemal Küntaş & Shaheen Imamly. Kitabın çevirisi ile birlikte özgün Arapça metnine de yer verilmiştir. İbn Sina Yayınları, 1. Basım: Kasım 2016 İstanbul.


8-Ariflerin Makamları (Makamatu’l-Arifin ve Esraru’l-Ayat), Yazar: İbn-i Sina (Shaheen Imamly ile birlikte)


Sıhhat u Maraz (Sefernâme-i Ruh), Yazar: Fuzulî


Çevirmenin Farsçadan tercüme ettiği 6 tane çocuk kitabı bulunmaktadır.


Yazarın Kitapları:


Ehl-i Beyt Bayramı Gadir Hum (Muharrem Uçan ile Birlikte), 1. Basım: Kasım 2013

Gözyaşlarının Şehidi, 1. Basım: Eylül 2015.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR